Nosewicz H. i M. i L. S.C. Zakład Mechaniczny

Lidzbark Warmiński, Wiejska 71