MP Service Sp. z o.o.

Wejherowo, Piotra Skargi 4

MP Service świadczy usługi z zakresu obsługi osiedli i wspólnot mieszkaniowych. Prowadzimy prace konserwacyjne i remontowe uwalniając tym samym naszych partnerów od wszystkich ważnych problemów związanych z utrzymaniem budynku pod względem techniczny

zdjęcia

MP Service Sp. z o.o. , Wejherowo