Monar. NZOZ. Ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny

Ostrołęka, Inwalidów Wojennych 21