Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły

Ustroń, Rynek 4