Magnolia. Gospodarstwo agroturystyczne. Gertruda i Jerzy Walder

Przyjaźń, 23 (k. Żukowa)