Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kamienna Góra, Wałbrzyska 2 c