Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kozienice, Nowy Świat 3