Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Chorzów, Katowicka 123