Kancelaria Notarialna Anna Kużelewska

Gdynia, Mściwoja 9/8

Notariusz Anna Kużelewska to osoba zaufania publicznego, która dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klienci Kancelarii Notarialnej mogą liczyć na bezpłatne porady związane z podjętymi czynnościami, aby mogli wybrać najlepsze rozwiązania. Notariusz Anna Kużelewska działa z zachowaniem zasad etyki zawodowej i realizując czynności notarialne, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności mogą powodować skutki prawne. Wszelkie informacje o dokumentach, które są niezbędne do dokonania czynności notarialnych oraz o wysokości opłat za daną czynność notarialną można uzyskać osobiście w Kancelarii, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. notariuszgdynia.net

podobne firmy