Gminny Ośrodek Kultury

Somonino, Ceynowy 1 a
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie rozpoczął oficjalną działalność kulturalno-oświatową w 1967 roku. Od 1994 roku po dzień dzisiejszy prowadzi go Marian Kowalewski.Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie jest animatorem działań turystycznych w Gminie Somonino, w którego gestii są, miedzy innymi: - promocja gminy - wydawanie materiałów promocyjnych, - organizowanie imprez (około 30 rocznie) o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystycznym, odbywają się one w różnych sołectwach, - prowadzenie trzech punktów informacji turystycznej w Ostrzycach, Somoninie i Goręczynie, - promowanie gminy na targach turystycznych, - współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami, takimi jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, Akademia Morska w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Kartuzach i inne, - współpraca z biurami turystycznymi. GOK prowadzi dwie placówki bliblioteczne w Somoninie i Goręczynie, które systematycznie odwiedza ponad 1000 czytelników. Odbywają się tu kiermasze książkowe

zdjęcia

Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino