Gminny Ośrodek Kultury

Somonino, Ceynowy 1 a
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie rozpoczął oficjalną działalność kulturalno-oświatową w 1967 roku. Od 1994 roku po dzień dzisiejszy prowadzi go Marian Kowalewski.Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie jest animatorem działań turystycznych w Gminie Somonino, w którego gestii są, miedzy innymi: - promocja gminy - wydawanie materiałów promocyjnych, - organizowanie imprez (około 30 rocznie) o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystycznym, odbywają się one w różnych sołectwach, - prowadzenie trzech punktów informacji turystycznej w Ostrzycach, Somoninie i Goręczynie, - promowanie gminy na targach turystycznych, - współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami, takimi jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, Akademia Morska w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Kartuzach i inne, - współpraca z biurami turystycznymi. GOK prowadzi dwie placówki bliblioteczne w Somoninie i Goręczynie, które systematycznie odwiedza ponad 1000 czytelników. Odbywają się tu kiermasze książkowe

zdjęcia

  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino
  • Gminny Ośrodek Kultury, Somonino