Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Dziemiany-Lipusz z siedzibą w Lipuszu

Lipusz, ul. Młyńska 1