Filipkowski Robert Skup Surowców Wtórnych

Kolno, Konstytucji 3 Maja 33 a