Em - Bart Bartłomiej Sokalski

Brzeg, Długa 15 /17