Dom Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego

Łyszkowice, 64