Delphinus Niepubliczny Zakład Obsług Medycznych i Rehabilitacyjnych

Żarnowiec, Miechowska 6