Chris Trade Krzysztof Zając

Izabelin C, Kościuszki 74