Brzezicki Jan Górnikiewicz-Brzezicka Bożena S.C. Centrum Kliniczno-Badawcze

Elbląg, Robotnicza 118 -120