Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział

Nowy Korczyn, Rzeźnicza 2