Bajkoland s.c. Kowalska R., Hajnrych K.

Opoczno, Skłodowskiej 22