Anmar S.C. Andrzej Zieliński Marcin Grzeszczak

Inowrocław, Szosa Bydgoska 16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.